פרוייקטים

בפתח תקווה  -  רחוב ברלוביץ  

הוספת מרפסות שמש- פתח תקווה

פרוייקט בניית מרפסות שמש  

בנס ציונה, ברחוב השיריון המבוקש

בגן יבנה - ארגון קבוצת רוכשים  

קבוצת רוכשים - בגן יבנה
מגרשים לבניה עצמית , מכרז 200/2018

פרוייקט השלמת מרפסות שמש  

בתלמי מנשה פרוייקט השלמת מרפסות

פרוייקט הוספת מרפסות שמש

בעיר יבנה פרוייקט הוספת מרפסות

...
...